En person hender på laptop med Bliksund applikasjon kjørende

Bliksund Grid logoGRiDBliksund GRiD

Bliksund GRID er et modulært fagsystem utviklet i tett samarbeid med fagfolk fra nødetater og helsetjeneste. Systemet tilpasses de behov organisasjonen har og har brukervennlighet i fokus. Dette gjør at fagpersonellet kan få støtte til å gjøre jobben - hjelpe andre.

Bliksund GRIDNøkkelfunksjoner GRID

 • Kommunikasjon

  • Nyheter

   Skriv beskjeder og nyhetssaker til ansatte i organisasjonen. Rollebasert med mulighet for å skrive nyheter til ansatte ved spesifikke arbeidssteder, i spesielle roller og til enkeltbrukere, eller en kombinasjon av disse. Den som sender ut nyheter får også oversikt over hvem som har lest nyhetene, og kan på den måten forsikre seg om at viktige beskjeder er mottatt. Som ansatt kan en enkelt få nyhetene via appen slik at man ikke trenger å logge på en PC for å holde seg oppdatert.

  • SMS

   To-veis SMS-kommunikasjon. Se hvilke SMS-er som er sendt, hvem som har mottat hva, og svar direkte på innsendte SMS. Støtter også predefinerte grupper.

  • Beredsskapsweb

   Beredskapsweb er vektøy for håndtering av store og små kriser der en gruppe ressurspersoner skal samarbeide om å løse utfordringene. Modulen har fokus på å være enkel, lett å bruke og skal kunne fungere like fint på mobil, nettbrett og PC / Mac. Brukerne kobles til roller i løsningen og poster meldinger på felles tavle. På den måten kan du holde deg oppdatert på utviklingen uten å måtte avholde fortløpende statusmøter eller å sitte i samme rom. Når hendelsen er avsluttet kan man hente ut komplett logg over hendelsen for dokumentasjon og læring.

  • Informasjonsskjerm

   Med Infoskjerm kan man enkelt legge ut informasjon som kan vises på en vegghengt monitor på det enkelte arbeidssted. Meldinger legges inn som nyhet og blir øyeblikkelig, eller på gitt dato, vist på Infoskjermen. Løpende nyhetsinformasjon fra RSS støttes også. Dette kan for eksempel være lokale nyheter fra NRK.

 • Rapportering

  • Vaktrapport

   Løsning der ansatte gjennom døgnet kan notere viktige hendelser eller beskjeder gjennom døgnet. Dette brukes både av påtroppende skift og av leder for oppfølging. På den måte er alle oppdatert og man unngår at beskjeder blir glemt.

   Løsningen støtter også bruk av knagger slik at man enkelt kan finne frem notater om samme sak. Videre er løsningen koblet mot arbeidssted slik at man kan begrense innsyn på tvers av arbeidssteder.

  • Hendelsesrapport

   Innmelding av avvik og hendelser med behandlingsforløp. Saksbehandlere kan enkelt hente inn informasjon fra andre og kategorisere med knagger for senere å sortere hendelsene. Den som har meldt saken får beskjed når hendelse er ferdig behandlet. Som leder kan du hente frem statistikk over hendelser basert på knagger og arbeidssteder.

  • PRK hendelsesregistrering

   Er en egen versjon av endelsesrapport spesielt tilpasset Pasientreiser. Løsningen gjør det svært enkelt å samarbeide om oppfølging av avvik mot operatør. Samme sterke rapportmuligheter som i hendelsesrapport.

  • COMStat

   COMStat AMK / LV er et verktøy for å analysere telefonstatistikk fra ICCS i AMK- og LV-sentraler. Det finnes en rekke rapporter der en kan se på volum, svartider, samtaletider og variasjoner gjennom år, uke og døgn.

  • ABA

 • Kompetanse og personell

  • Personell

   Brukeradministrasjon og opplysninger om personell som har tilgang til løsningen.

  • Øvelse

   Planlegging og registrering av øvelser. Kan skreddersys personellets ulike roller, med automatisk oppdatering av kompetanse etter gjennomføring.

  • Kompetanse

   Registrering og vedlikehold av kompetanse. Inneholder nasjonalt definerte valg under kategoriene: utdanning, kurs og sertifikater. Støtter også egendefinerte elementer som interne kurs og konferanser. Rapportmulighet med oversikt, status, fornyelser og opplæringsbehov.

  • Kurs

   Planlegging og gjennomføring av kurs for eksterne deltagere. Holder oversikt over planlegging, påmelding, registrering og oppfølging av deltagere.

  • Personell på vakt

  • Eksponeringsregister

   Ved å registrere eksponeringer får leder fullstendig oversikt over alle ansattes eksponeringer. Det gir trygghet på at du følger lovverket.​ Alle eksponeringer samles på en plass​, og alle data blir lagret og oppbevart i henhold til lovverket.​

 • Utstyr

  • Sjekklister

   Ved kvalitetssikring er fortløpende sjekk av utstyr et viktig element for å være sikker på at alt fungerer når man trenger det. I tillegg vil det gi de ansatte anledning til å bli kjent med eget utstyr og hvordan det virker. Sjekklistene er heldynamiske som innebærer at kunden selv setter opp sjekklistene og hvordan de skal virke.

  • Kjøretøy

   Med Kjøretøymodul får du bedre oversikt over kjøretøyparken din. Her får du oversikt over drivstoffkostnader, vedlikeholdskostnader, skader, EU kontroll med mer.

  • Anlegg

   Med anleggsregister holder du oversikt over tjenestens utstyr og hvor dette befinner seg. I og med at dette er svært forskjellig i ulike organisasjoner kan kunden selv sette opp typer anlegg og hvilke data som skal registreres. Anleggsregisteret er integrert med modulen Kjøretøymodul, slik at utstyr registrert i anleggsregisteret på et kjøretøy også vises på det aktuelle kjøretøyet i kjøretøymodulen.

  • Uniform

   Uniformsmodulen er en innholdsrik modul som holder oversikt over personells bestillinger av uniformer med ordrebehandling og lagerbeholdning. Du legger selv inn varene og leverandørene dere har, så kan personellet bestille ut i fra dette. I lagerbeholdning har man full oversikt over hva som er på lager, hva som er bestilt av leverandører og hva som er bestilt av personell.

 • Register

  • Tiltaksbok

   Prosedyrer og retningslinjer er viktige elementer i et velfungerende kvalitetssikrings-system. I tillegg til at disse må være oppdaterte og relevante må de være tilgjengelige for de ansatte i et format som gjør dem egnet for operativ bruk. I Tiltaksbok har vi tatt sikte på å gjøre prosedyrer lett tilgjengelige for brukerne.

  • Dokumentbibliotek

   Med modulen dokumentbibliotek har du mulighet til å opprette mapper og sette brukerstyring på disse. Det vil si at man kan opprette en mappestruktur i dokumentbiblioteket og så kan man gi tilgang til den/de brukergruppen(e) man ønsker skal se dokumentene som er lastet opp.

  • Handlingsmønster

  • Flåteoversikt

   Flåteoversikt gir deg som flåtestyrer i AMK en lettere hverdag. Du får raskt oversikt over dine ressursers tilgjengelighet, noe som gjør at du blir mer effektiv og kan fokusere på dine opp­­gaver som flåtestyrer.

  • Kommuneskjema

   Et kvalitetssystem for å gi brukeren rask oversikt over ressurser og viktig informasjon knyttet til kommuner man har ansvar for.

   Løsningen har støtte for integrasjon mot andre GRID-moduler.

Vil du vite mer?